Thể LoạI Du thuyền Windstar

Chuyến đi năm 2016 của Windstar bao gồm 11 hành trình mới, 30 cảng mới
Du thuyền Windstar

Chuyến đi năm 2016 của Windstar bao gồm 11 hành trình mới, 30 cảng mới

Ba chiếc du thuyền được cải tạo gần đây của Windstar chở 148 đến 310 khách và đi tàu tới 52 quốc gia, dừng tại 155 cảng trên khắp châu Âu, Nam Thái Bình Dương, Caribbean, Châu Á, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Lịch sự Du thuyền Windstar Nghĩ đến việc đặt chỗ du lịch trên Du thuyền Windstar vào năm tới? Các tàu du lịch vừa công bố dòng hành trình năm 2016 của nó.

ĐọC Thêm
Du thuyền Windstar

Chuyến đi năm 2016 của Windstar bao gồm 11 hành trình mới, 30 cảng mới

Ba chiếc du thuyền được cải tạo gần đây của Windstar chở 148 đến 310 khách và đi tàu tới 52 quốc gia, dừng tại 155 cảng trên khắp châu Âu, Nam Thái Bình Dương, Caribbean, Châu Á, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Lịch sự Du thuyền Windstar Nghĩ đến việc đặt chỗ du lịch trên Du thuyền Windstar vào năm tới? Các tàu du lịch vừa công bố dòng hành trình năm 2016 của nó.
ĐọC Thêm