Thể LoạI Vanuatu

Vanuatu: Nhảy Bungee điên rồ nhất từ ​​trước đến nay
Vanuatu

Vanuatu: Nhảy Bungee điên rồ nhất từ ​​trước đến nay

Người New Zealand được ghi nhận với việc phổ biến nhảy bungee, A. J. Hackett, đã thú nhận với nhà văn Quần đảo Amanda Jones. Tôi không phát minh ra nó, tôi đã nói với cô ấy. Tôi chỉ thấy những kẻ lừa đảo điên cuồng lao đầu vào một tòa tháp ở Vanuatu và tôi nghĩ, 'Wow, điều đó thực sự có thể thú vị nếu bạn có một chút co giãn.

ĐọC Thêm
Vanuatu

Vanuatu: Nhảy Bungee điên rồ nhất từ ​​trước đến nay

Người New Zealand được ghi nhận với việc phổ biến nhảy bungee, A. J. Hackett, đã thú nhận với nhà văn Quần đảo Amanda Jones. Tôi không phát minh ra nó, tôi đã nói với cô ấy. Tôi chỉ thấy những kẻ lừa đảo điên cuồng lao đầu vào một tòa tháp ở Vanuatu và tôi nghĩ, 'Wow, điều đó thực sự có thể thú vị nếu bạn có một chút co giãn.
ĐọC Thêm