Thể LoạI Tasmania

Đồng tình với ma quỷ
Tasmania

Đồng tình với ma quỷ

Trên bất kỳ hành trình nào, luôn có một khoảnh khắc nơi tôi đã đi để tẩy trang và cho tôi thấy bộ mặt thật của nó. Ở Tasmania, khoảnh khắc này đến muộn vào một đêm thứ Tư trong một căn lều mộc mạc trên bờ biển phía tây bắc của hòn đảo. Gió đang hú. Bên ngoài cửa sổ duy nhất, một xác chết wallaby được đặt xuống đất.

ĐọC Thêm
Tasmania

Đồng tình với ma quỷ

Trên bất kỳ hành trình nào, luôn có một khoảnh khắc nơi tôi đã đi để tẩy trang và cho tôi thấy bộ mặt thật của nó. Ở Tasmania, khoảnh khắc này đến muộn vào một đêm thứ Tư trong một căn lều mộc mạc trên bờ biển phía tây bắc của hòn đảo. Gió đang hú. Bên ngoài cửa sổ duy nhất, một xác chết wallaby được đặt xuống đất.
ĐọC Thêm