Công thức nấu ăn

Nước uống nhiệt đới Iguana Run

Iguana Run Cocktail Sydney Wilson PHỤC VỤ 1 1 oz. rượu vodka 1 oz. Cointreau 1oz. chua ngọt trộn 2 oz. bia gừng Rượu rum rum của Myers Rắc hạt nhục đậu khấu tươi 1. Trong một bình lắc, thêm bốn thành phần đầu tiên và rót lên một ly cao với đá. Đầu với một phao rượu rum của Myers và rắc hạt nhục đậu khấu.

ĐọC Thêm