Thể LoạI Moorea

Moorea, Tahiti 2008
Moorea

Moorea, Tahiti 2008

Tổng biên tập của ISLANDS đã thực hiện một chuyến đi vòng quanh Moorea khi ông tới Tahiti. Mt. Tín dụng Rotui Cooks Bay Sofitel Moorea La Ora Beach Resort Tín dụng Nam Thái Bình Dương Phim Tín dụng Trang trại dứa Tín dụng Sheraton Huts Tín dụng Sheraton Pool Tín dụng Moorea, Tahiti Credit

ĐọC Thêm
Moorea

Moorea, Tahiti 2008

Tổng biên tập của ISLANDS đã thực hiện một chuyến đi vòng quanh Moorea khi ông tới Tahiti. Mt. Tín dụng Rotui Cooks Bay Sofitel Moorea La Ora Beach Resort Tín dụng Nam Thái Bình Dương Phim Tín dụng Trang trại dứa Tín dụng Sheraton Huts Tín dụng Sheraton Pool Tín dụng Moorea, Tahiti Credit
ĐọC Thêm
Moorea

Bí mật hàng đầu

** Các dòng sản phẩm hàng đầu của Bora Bora Tín dụng của Bora-Bora ** Khi chúng tôi xem xét các bức ảnh bìa có thể có của chúng tôi, hình ảnh này của Khách sạn Bora Bora tiếp tục thu hút chúng tôi. Đó là do thiết kế. Nhiếp ảnh gia Douglas Peebles đã sử dụng nguyên tắc được gọi là các dòng hàng đầu cho một tác phẩm mời người xem nhìn sâu hơn, sau đó vẫn sâu hơn vào bức ảnh này.
ĐọC Thêm