Quần đảo

Khắc bí ngô dưới nước

Mẹo khắc 1. Cắt mở bí ngô của bạn và để lại trên đỉnh. Pumpkins nổi, và bạn không muốn mất đầu! 2. Mang thêm một trọng lượng lặn để giữ bí ngô của bạn ở phía dưới. 3. Hãy chuẩn bị để được tràn ngập cá. Họ yêu thích hương vị của bí ngô! 4. Con dao lặn của bạn sẽ không cắt nó. Mang theo dụng cụ được thiết kế để cắt bí ngô.

ĐọC Thêm