Quần đảo

Quần đảo lưu vong

"Île Sainte-Marguerite, FranceJust ngoài khơi bờ biển Cannes ở Biển Địa Trung Hải, nhỏ, rừng đảo Sainte-Marguerite-về dài hai dặm rưỡi dặm rộng là quê hương của một trong những tù nhân bí ẩn nhất trong lịch sử. Các tù , người được giấu kín đằng sau những gì rất có thể là mặt nạ nhung đen, được đưa đến hòn đảo vào năm 1687, dưới triều đại của Louis XIV, và bị nhốt trong Pháo đài Hoàng gia, sau đó là nhà tù tiểu bang.

ĐọC Thêm