Thể LoạI Canada

8 hòn đảo tốt nhất cho tán lá mùa thu
Canada

8 hòn đảo tốt nhất cho tán lá mùa thu

Ngày lao động đã qua và mùa thu đang đến. Vì vậy, một khi có hơi lạnh trong không khí - và thay vì uống rượu rum dưới gốc cây cọ, bạn có tâm trạng nhấm nháp rượu táo ấm dưới một cây phong vàng hùng vĩ - bạn nên đi đâu để tận hưởng mùa thu trong tất cả vinh quang của nó? Dưới đây là tám hòn đảo được biết đến với màu sắc mùa thu của chúng.

ĐọC Thêm
Canada

8 hòn đảo tốt nhất cho tán lá mùa thu

Ngày lao động đã qua và mùa thu đang đến. Vì vậy, một khi có hơi lạnh trong không khí - và thay vì uống rượu rum dưới gốc cây cọ, bạn có tâm trạng nhấm nháp rượu táo ấm dưới một cây phong vàng hùng vĩ - bạn nên đi đâu để tận hưởng mùa thu trong tất cả vinh quang của nó? Dưới đây là tám hòn đảo được biết đến với màu sắc mùa thu của chúng.
ĐọC Thêm