Thể LoạI Bonaire

Thực phẩm Caribbean: Bạn sẽ thử món súp Iguana của Bonaire?
Bonaire

Thực phẩm Caribbean: Bạn sẽ thử món súp Iguana của Bonaire?

Họ đã bán hết một lần nữa. Chưa đầy một giờ sau khi mở cửa cho bữa trưa, trên một chiếc cốc nhỏ Bonaire, món súp nổi tiếng nhất của Rose Inn, được làm từ loài thằn lằn nổi tiếng nhất của hòn đảo, đã biến mất. Một tá người dân địa phương ngồi gần đó. Mồ hôi chảy ra từ lông mày của họ. Các món súp tôi tìm kiếm sôi trước họ. Súp nóng vào một ngày nóng.

ĐọC Thêm
Bonaire

Thực phẩm Caribbean: Bạn sẽ thử món súp Iguana của Bonaire?

Họ đã bán hết một lần nữa. Chưa đầy một giờ sau khi mở cửa cho bữa trưa, trên một chiếc cốc nhỏ Bonaire, món súp nổi tiếng nhất của Rose Inn, được làm từ loài thằn lằn nổi tiếng nhất của hòn đảo, đã biến mất. Một tá người dân địa phương ngồi gần đó. Mồ hôi chảy ra từ lông mày của họ. Các món súp tôi tìm kiếm sôi trước họ. Súp nóng vào một ngày nóng.
ĐọC Thêm