Công thức nấu ăn

Công thức đồ uống nhiệt đới Grand Marnierita

PHỤC VỤ 1

1 oz. nước ép ổi
1 oz. nước ép dứa
1 oz. nước cam
3 oz. Bacardi 151
Nước ép trái cây đam mê

1. Lắc nguyên liệu và phục vụ trên đá. Đầu với parcha (niềm đam mê trái cây) nước trái cây và trang trí với một quả anh đào.