Quần đảo

Đảo tốt nhất cho mèo: Lanai

Lana'i có phải là hòn đảo tốt nhất để tiết lộ người phụ nữ mèo bên trong của bạn không? Sau khi viếng thăm Trung tâm cứu hộ động vật Lana'i tôi tin chắc là như vậy. Trung tâm là nơi sinh sống của gần bốn trăm con mèo lang thang 3,4 mẫu đất của trung tâm. Những con mèo trèo cây, ngủ trong những bộ mèo được xây dựng tùy chỉnh và tắm nắng dưới ánh mặt trời Hawaii. Trung tâm cung cấp mèo để nhận nuôi, nhưng tôi không chắc chắn một con mèo sẽ muốn rời khỏi nơi này. Nếu bạn muốn ghé thăm và nhận sửa chữa mèo, hãy gửi email cho [email protected]

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall

Zach Stovall