Quần đảo

Nhận 2.500 đô la khi bạn đặt chuyến bay đến USVI

Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Gói kỳ nghỉ tốt nhất bao giờ hết? Chúng tôi nghĩ là có. Nếu bạn đặt chuyến bay thẳng từ Atlanta đến USVI trên Delta trước ngày 24 tháng 10, bạn sẽ nhận được 2.500 đô la tín dụng nghỉ dưỡng. Cuộc đuổi bắt? Bạn phải đặt sớm! Dưới đây là các bước tiếp theo của bạn: Đầu tiên, trước nửa đêm ngày 24 tháng 10, hãy đặt một trong những chuyến bay thẳng mới từ Atlanta đến St. Croix qua Delta. (Bạn phải di chuyển trong khoảng thời gian từ 20 đến 27 tháng 12 hoặc 27 tháng 12 - 3 tháng 1). Cuối cùng, vào đây để đăng ký với Bộ Du lịch USVI để nhận khoản tín dụng phòng 2.500 đô la của bạn. Đó là nó!

Bạn còn chờ gì nữa? Đặt ngay: Delta | Sở Du lịch USVI.

Muốn có nhiều giao dịch bay thẳng? Nhận thông tin nơi nghỉ ngơi nhanh nhất mới nhất với Hướng dẫn bay thẳng của chúng tôi.